About Us

เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราเราเป็นกลุ่มคนที่อุทิศชีวิตให้กับนิตยสารที่ชอบดูพัฒนาการของนิตยสารเป็นครั้งคราว ด้วยการจัดทำเว็บไซต์นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านเกี่ยวกับพัฒนาการของยุคนิตยสารในปัจจุบัน แน่นอนว่ามีข้อบกพร่องมากมายในแง่ของการเขียนหรือการออกแบบเว็บไซต์หากมีสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ์แบบโปรดให้อภัยขอบคุณ