Pastel Palette

Photographer: Olha Yavtushenko

Model: Adriana Mockovciakova @Marilyn Agency NY

Makeup Artist: Alina Yushchenko

Accessory Designer: Egolord

Wardrobe Stylist: Olga Sukhopar